Hvad er uskiftet bo?

Når den ægtefælle, som lever længst, får ret til at råde over den afdøde ægtefælles formue, kaldes det et uskiftet bo. Det vil sige, at den arv, der måtte være ikke skal fordeles mellem børnene, før den længstlevende ægtefælle afgår ved døden. Der sker ellers normalt det når en person går bort, at en eventuel formue skal fordeles imellem de tilbageværende arvinger. Det vil typisk være den længstlevende ægtefælle og eventuelle børn. Når det gøres, kaldes det et skifte af boet. Foregår det som et uskiftet bo, skal arven altså ikke dele mellem arvingerne, før den sidste ægtefælle går bort.

Af Michael Holst, senest opdateret 26. April 2020.

Guide: Sådan får du styr på hvad et uskiftet bo er

Her i denne guide finder du svaret på, hvad et uskiftet bo er og hvad der er værd at vide omkring uskiftet bo.
Derudover gennemgår vi de mest almindelig spørgsmål, som man typisk står med ved et uskiftet bo.

1. Værd at vide om uskiftet bo

2. Fordele ved uskiftet bo

3. Hvilke ulemper er der ved uskiftet bo?

4. Hvordan gør man, hvis man ønsker at sidde i uskiftet bo?

5. Alternativ til uskiftet bo

Hvad er uskiftet bo? Se videoen her:

1. Værd at vide om uskiftet bo

Et uskiftet bo kan kun være aktuelt, når der er tale om ægtefæller. Det er kun ægtefæller, som kan være omfattet af et såkaldt formuefællesskab. Det kaldes også delingsformue eller fælleseje. Et uskiftet bo kan også kun være aktuelt, hvis der ikke er børn fra tidligere forhold eller fællesbørn i det aktuelle ægteskab. Børnene bliver ikke arveløse ved uskiftet bo, men den arv de står til at skulle arve, bliver blot udskudt, og vil først blive fordelt, når den længstlevende ægtefælle afgår ved døden.

2. Er der nogle fordele ved at vælge uskiftet bo?

Den største fordel ved at sidde i uskiftet bo er, at den ægtefælle, som lever længst, overtager hele formuen og dermed behøver vedkommende ikke at udbetale arv til eventuelle børn med det samme. Er der ikke lavet et testamente, så går Arveloven ind og bestemmer, at ¼ af den fælles formue skal gives til børnene. En ulempe herved kan fx være, at den længstlevende ægtefælle bliver nødt til at sælge sin bolig, for at kunne udbetale arv, hvis størstedelen af formuen er bundet i fast ejendom.

Det er en fordel at vælge at sidde i uskiftet bo, fordi der spares store omkostninger når en ægtefælle går bort. Der vil ikke være udgifter til at få gjort formuen op, og der skal ikke hyres en advokat, som kan stå for at behandle boet.

3. Er der nogle ulemper ved at sidde i uskiftet bo?

Der er visse ulemper ved at vælge at sidde i uskiftet bo. En af dem er, at du ikke må indgå i et nyt ægteskab. Så vil du gerne indgå ægteskab med en ny partner, så skal boet først skiftes. I praksis vil det sige, at man ser på den fælles formue på det givne tidspunkt, og denne vil så blive fordelt efter reglerne i Arveloven, eller efter testamentet, hvis der eksisterer et sådant. En anden ulempe ved at sidde i uskiftet bo er, at hele din indtjening vil blive regnet ind i det uskiftede bo. Det vil sige, at det vil skulle fordele mellem børnene mens du stadig lever. Der udover et det en ulempe, at du overtager den afdødes gæld. Det gør du fordi du overtager den fælles formue og dermed også en eventuel gæld. Først vil der dog blive lavet et opslag i Statstidende, for at se om der er nogle, som vil gøre krav i den afdødes formue. Og når du har dannet dig et overblik over kravene (hvis der er nogle), kan du beslutte, om du stadig ønsker at sidde i uskiftet bo. Ved at sidde i et uskiftet bo, er der også visse begrænsninger, i forbindelse med at lave et testamente. Det betyder, at du ved at lave et testamente kun kan råde over den del af arven som tilhører dig. Og eftersom halvdelen af det uskiftede bo jo er den afdødes formue og børnene har ret til en fjerdedel af arven, så kan du altså kun bestemme over den sidste 3/8 del af arven ved at skrive et testamente.

Med hensyn til at råde over fællesformuen, så må du ikke misbruge denne rådighedsret. Arven til børnene er udskudt til at senere tidspunkt, og du må derfor ikke give meget store gaver til andre end børnene, og du må heller ikke sælge et hus eller et andet stort aktiv meget billigt. Så vil der være tale om misbrug. Den sidste ulempe ved at sidde i uskiftet bo, og det er, at du indtræder i den afdødes skattemæssige stilling. Det vil sige, at fordi du overtager den afdødes formue, overtager du også dennes skattemæssige stilling hvad angår formue og gæld. Med andre ord betyder det, at du overtager skattegæld. Til gengæld har du fordel af eventuel at overtage overskydende skat.

4. Hvordan gør man rent praktisk, hvis man ønsker at sidde i uskiftet bo?

Er din ægtefælle gået bort og du har fundet ud af, at du vil sidde i uskiftet bo, skal du udfylde en blanket. Blanketten hedder ”Anmodning om hensidden i uskiftet bo”. Du finder blanketten på www.domstol.dk under Blanketter. Send blanketten til skifteretten når den er udfyldt. Husk at medsende en formueopgørelse (det vil sige en opgørelse over aktiver og passiver). Det koster 500 kr. at få skifteretten til at behandle din anmodning. Hvis der er børn fra tidligere forhold, skal disse give deres samtykke til, at du ønsker at sidde i uskiftet bo.

5. Et testamente er et alternativ til uskiftet bo

Det kan være, at I som ægtefæller har talt om, at den der er den længstlevende skal have mest mulig råderet over jeres formue, så anbefales det, at I får lavet et gensidigt testamente. Testamentet kan laves som et supplement til uskiftet bo eller som et alternativ. Ved at få lavet et gensidigt testamente, vil i begunstige hinanden mest muligt. Med et testamente kan I vælge, hvordan arven skal fordeles efter den længstlevende ægtefælle, er gået bort.

Vi har stadig åben

Eller skriv dit nummer her, så ringer vi til dig

dødsbo københavn

+45 50652222

Call Now Button